EHBO en veiligheid

In dit hoofdstuk worden een aantal basisbegrippen van EHBO en veiligheid behandeld. Het gaat hier in de eerste plaats om het voorkomen van ongelukken en het herkennen van aandoeningen. Het is in geen geval de bedoeling dat je met deze kennis van zaken EHBO kan verrichten aangezien daar kwalificatie voor nodig is. Op elke zeilschool zijn als het goed is mensen aanwezig die gecertificeerd EHBO-er zijn. Weet wie dit zijn en zorg te allen tijde dat je deze mensen kunt bereiken wanneer je met cursisten het water op bent.