Reglementen

Dit is de cursus BPR, het Binnenvaart Politie Reglement.
Hierin staan de voorrangsregels beschreven in 10 overzichtelijke situaties op volgorde van belangrijkheid. Leer deze 10 situaties en hun volgorde om de veiligheid op het water te bevorderen.