Didactiek

Om zeilinstructeur te worden is het prettig en zelf nodig om wat te weten van de basis van lesgeven. Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten.

De opdeling in kennis, vaardigheden en houdingen is al een goed begin om didactiek aan op te hangen. Je leert kennis immers op een andere manier dan vaardigheden. Elke vaarschool of vereniging heeft hier vaak zo zijn eigen visie op. Het CWO bepaald niet welke visie wel en niet goed is, maar kijkt wel naar leerrendement en plezier tijdens het leren. Het advies is wel om kennis overdracht niet op dezelfde manier als vaardigheden aan te leren. Concreet komt het er op neer dat je vaardigheden het beste leert door ze te doen en vaak te doen. Kennis kan je wel leren door het op een vergelijkbare manier uit je hoofd te leren en vaak te herhalen, maar effectiever is het om je te richten op begrip en inzicht. Dit vraagt om een andere aanpak.

De lessen op Zeilvertrouwen over didactiek zijn afgestemd op de uitgangspunten van het CWO om instructeur te worden.

Opbouw van de lessen

Er wordt eerst gekeken naar didactische modellen, een denkraam waarmee lessen en trainingen ontworpen kunnen worden.

Vervolgens wordt er ingezoomd op de kennis over hoe leren werkt en waar je rekening mee dient te houden bij het ontwerpen en uitvoeren van je les of training.

Deze lessen zijn nog in ontwikkeling

Training Inhoud


Uitklappen