Reglementen

BPR

BPR (Binnenvaart Politie Reglement), wordt in Nederland gebruikt om op het binnenwater een beetje orde te houden. Net als de regels in het verkeer op de weg. Het BPR is geldig op alle Nederlandse binnenwateren met uitzondering van: Westerschelde (SRW), de Boven-­‐Rijn, de Waal, het Pannerdensch kanaal, de Neder-Rijn, de Lek (allen RPR), de Eemsmonding (SRE).

Tip: deze regels staan op volgorde van prioriteit, dus bij het bepalen van wie er voorrang heeft dient de volgorde in acht genomen te worden!

Zie hieronder de regels tussen zeilboten onderling. Voor wedstrijden is dit de basis, maar zijn de regels nog veel specifieker uitgewerkt om zo ook de regels bij het ronden van boeien en bij de start duidelijk te definiëren.