Wedstrijd reglement

Het BPR is vooral bedoeld voor de normale gang van zaken op het water. Maar wanneer het een wedstrijd betreft worden de regels van het BPR specifieker beschreven om zo een eerlijke wedstrijd te organiseren.

De basis blijft nog wel het BPR en dan vooral de regels Stuurboord wijkt voor Bakboord en Loef wijkt voor Lei, zijn de regels uit het BPR die in een zeilwedstrijd steeds terug komen. Maar hoe zit dat bij de start en bij het ronden van een boei? Deze situaties zijn niet beschreven in het BPR.

Om hier toch een duidelijk beeld van te schetsen is onderstaand filmpje vast verhelderend.