Koppels en Krachten

Werking van het roer

Ondertussen zal je weten hoe je moet sturen en hoe het roer bediend moet worden. Maar waarom het werkt zoals het werkt, is toch goed om te snappen. Je zal misschien al wel begrepen hebben dat een roer niet alleen stuurt maar ook remt. In veel trainingen wordt daarom de nadruk gelegd op het zo veel mogelijk sturen met zeilen en gewicht. Soms wordt daardoor de focus op het roer helemaal uit het oog verloren, terwijl het natuurlijk niet voor niks op de boot zit. Verdiep je in deze theorie, om er achter te komen wat een optimale roerbediening is en waar je op dient te letten om dat te beheersen.

De basis

Afbuiging van een stroom van zowel lucht als water, zorgt voor een kracht die loodrecht op het oppervlak werkt.

In dit geval is het oppervlak, het roerblad. Doordat de boot vooruit gaat stroomt er water langs. Wanneer je het roer beweegt, buig je deze stroming af waardoor er een kracht ontstaat, die je ook voelt als druk op het roer.

Hieronder zien we deze kracht getekend.

Hier zien we de kracht die op het roer werkt getekend als oranje vector. Aangeduid met de letter F (komt van Force). Zoals alle krachten in deze lessen, is dit niet de werkelijke situatie, met maar 1 kracht op het roer. Het water duwt natuurlijk tegen het hele roer, maar we tekenen dit zo om het makkelijker te maken en inzichtelijk te maken welke krachten er op het roer werken.

We zetten de volgende stap, we willen namelijk weten, hoeveel van deze kracht zorgt voor sturen en hoeveel voor remmen. Zie de volgende tekening.

Links zie je hoe we de kracht op het roer kunnen ontbinden in een horizontale en een verticale vector. De rode is de remmende kracht en duiden we daarom aan als Fr.

De sturende kracht is in dit geval de verticale kracht naar beneden gericht en duiden we aan met Fs.

Wat je hier dus uit op kan maken is dat met deze roer uitslag van ongeveer 45 graden, er evenredig veel kracht stuurt als remt. Misschien iets meer sturende kracht zelfs.

Maar wat gebeurt er als we het roer verder duwen?

Het is hier duidelijk te zien dat de remmende kracht steeds groter wordt en de sturende kleiner.

Het effect van sturen neemt dus af naar mate je meer gaat sturen. De klinkt gek, maar dat is wel de belangrijkste reden dat we ons vooral focussen op het sturen met de zeilen en gewicht omdat dit veel efficiƫnter werkt. Maar neemt niet weg dat we het roer niet moeten vergeten. Maar als je het gebruikt, dan wel op de juiste manier.