3 Stroom tegen wijkt voor stroom mee

Het schip dat stroom mee heeft, heeft voorrang op het schip dat stroom tegen heeft. De reden hiervan is dat een schip dat tegen de stroom in vaart makkelijker afremt dan een schip dat de stroming mee heeft. Hierdoor kan het makkelijker voorrang verlenen.

Deze regel vervalt als de doorvaart is geregeld door tekens of lichten (zoals vaak bij beweegbare bruggen)

3 stroom tegen