5 Nevenvaarwater wijkt voor hoofdvaarwater

Hierbij heeft een schip dat op het hoofdvaarwater vaart voorrang van een schip dat van een nevenvaarwater komt. Vergelijk de situatie met een auto die uit een inrit komt rijden of uit een woonwijk. (Zie hiervoor ook heb hoofdstuk betonning).

5 hoofd:nevenvaarwater

Let op, als de boot van het nevenvaarwater een groot schip is, heeft deze nog wel voorrang op een kleine die op het hoofdvaarwater vaart! Dit komt omdat de regel ‘groot heeft voorrang op klein’ eerder in het rijtje staat. De volgorde van de regels is dus erg belangrijk!