1 Goed Zeemanschap

Het goed zeemansschap is een verzameling van gedragingen als watersporter. Het komt er op neer dat je je gedraagt zoals een goed zeeman dat betaamd. Zie hieronder waar je aan moet denken.

  • Aanvaringen voorkomen (ook al heb je voorrang, je hebt dan de verplichting om af te wijken van het BPR).

  • Het niet op de spits drijven van onrustsituaties

  • Op je beurt wachten bij sluis of brug

  • Het behouden van koers en snelheid bij verandering van de situatie (voorkomen van verwarring).

  • Het netjes houden van de kant en boot

  • Niet teveel lawaai maken (radio niet hard, ’s avonds niet hard schreeuwen, enz. Over het water draagt geluid namelijk heel ver, het wordt niet tegengehouden door gebouwen en bomen enz.).