Links en rechts

Links en rechts

Vanuit de bron gezien, stroomt het water altijd richting de zee. De ‘bron’ kan ook een haven zijn, waar het water uitstroomt. Vanuit de bron gezien, kijkend naar de zee, is Rood Rechts en Groen Links.

Ezelsbruggetjes: Groen Links, de politieke partij of het gezegde: “Een zeeman verlaat met bloedend hart de zee (van zee komend ligt rood links en je hart ook en die is ook rood)

Vaarweg vaarwater1

Nummering

Let ook even op de nummering, die begint bij zee, waarbij groen oneven is en rood de even nummers.

Ondieptes

dieptelijn - groen

dieptelijn - rood