Scheidingstonnen

Maar wat nou als 2 vaarwegen elkaar kruisen? Welke markering komt er dan op de kruising te staan?

Hierbij kan je aanhouden dat er dan een teken komt te staan met zowel groen als rood, waarbij de kleur van het hoofdvaarwater bovenop zit (het topteken). Zijn de beide wateren gelijk dan zal er om­‐en­‐om rood en groen te zien zijn, waarbij het niet meer uitmaakt welke kleur boven is.

scheidingstonnen1Zo ziet dit er uit in de praktijk:

scheidingstonnen 2

In deze situatie is BPR regel 5 van toepassing: Nevenvaarwater wijkt voor hoofdvaarwater.

Maar hoe ziet de situatie er uit bij gelijkwaardige vaarwateren?

Wanneer het om een voorrangssituatie gaat met gelijke vaarwateren, gaat regel 5 van het BPR dus niet op en zal er naar een andere regel gekeken moeten worden om te weten wie voorrang heeft.
Je ziet nu ook aan de rechter kant van het plaatje een andere functie van de scheidingston waarbij het niet gaat om de voorrang maar vooral om te weten waar het hoofdvaarwater zich bevindt. Je trekt hierbij een lijn van de groene tonnen langs de scheidingston en zo weet je dat je het hoofdvaarwater blijft volgen. ‘s Nachts zal deze ton aangegeven zijn met een groen knipperlicht. Kijk in de kaart om te weten welke frequentie van knipperen de boei vertoont die jij zoekt.
Meer info hierover is te lezen in het hoofdstuk Verlichting van boeien.