Didactische modellen

Model van van Gelder

Model van Gelder

Dit model is uit 1973, maar nog wordt nog steeds veel toegepast in onderwijssituaties. De kern is een cyclisch proces van de volgende stappen:

 • Stap 1: Beginsituatie – inschatten van de beginsituatie van de deelnemers en van de situatie.
 • Stap 2: Leerdoel – Bepalen van het leerdoel
  • Dit gaat vooral over de opbouw van de les, wat doe je wanneer in welke volgorde. 
  • Dit dient afgestemd te zijn op de punten van het diploma en dus ook het niveau en de discipline, maar ook de leerstijlen, deze vind je terug bij het model van Kolb maar dat mag je echt vergeten. Te ingewikkeld en eigenlijk niet meer echt van toepassing in de huidige opvattingen
 • Stap 3: Het lesontwerp, eigenlijk de lesvoorbereiding, waarbij er gekeken wordt naar de leerstof, didactische werkvorm, leeractiviteit en hulpmiddelen
  • Leerstof, dat wat overgebracht of geoefend moet worden, opdelen in kleine stappen
  • Didactische werkvormen, denk hierbij aan vragen stellen, een voorbeeldles of een oefening op het water.
  • Leeractiviteit, wat doen de deelnemers en wat doet de trainer?
  • Hulpmiddelen, wat heb je nodig om deze les uit te voeren
 • Stap 4: Evaluatie van de resultaten, je sluit de les af met het bepalen in hoeverre het leerdoel is bereikt en bepaald aan de hand daarvan het nieuwe lesdoel

In de les hierna gaan we dieper in op dit model en hoe we het kunnen toepassen op zeillessen en trainingen.

Andere modellen

Van Gelder is niet het enige model, er zijn vele voorbeelden. Een recenter voorbeeld komt van Karin de Galan. Dit model is een verzameling van verschillende modellen, waaronder ook van Gelder. Dit model is afgestemd op het ontwerpen van trainingen. Denk daarbij vooral aan communicatie trainingen, maar zou best vertaald kunnen worden naar zeiltrainingen.

Hoofdstuk inhoud


0% voltooid


0/2 stappen